Memanggil Khodam Ayat Kursi Malik Kandiyas

Ayatul Kursi memang sudah tidak diragukan lagi akan kedasyatan dan faedahnya, baik untuk hajat dan berbagai keperluan. Dari sini ada banyak sekali yang mengedepan khodam untuk ayat kursi ini.

Malik Kandiyas digadang-gadangkan adalah khodam dari ayat kursi, konon bila diberikan cincin warna merah olehnya Anda sudah bisa memilikinya.

Akan tetapi pada kenyataannya, haruslah di lihat lebih jauh lagi akan kebenarannya. Antara khodamul ayat kursi dan siapa dia Malik Kandiyas.

Ayatul Kursi memang sudah tidak diragukan lagi akan kedasyatan dan faedahnya Cara Memanggil Khodamul Ayat Kursi Malik (Syaid) Kandiyas

Kebanyakan para ahli hikmah, tidak mengakui kalau Malik Kandiyas ini adalah khodam dari ayat kursi. Karena seperti yang banyak digambarkan oleh mereka khodamul ayat kursi merupakan Malaikat Penunggu Huruf Hijaiyah bukanlah Malik Kandiyas yang bisa menemui orang yang menjalani lelakunya.

Nah bila Malik Kandiyas bukanlah khodam dari ayat kursi lantas Dia siapa???

Banyaknya simpang siur rujukan tentang siapa dia sebenarnya. Akan tetapi sebagian besar para ahli hikmah banyak juga yang telah menjabarkan siapa Malik Kandiyas itu. Supaya banyak orang tidak salah kaprah akan khodamul ayat kursi ini.

# Siapa Malik Kandiyas Bangsa Jin Atau Malaikat

Seperti yang telah saya senggol diatas tadi, bangsa Malaikat tidak bisa sembarangan menemui manusia, selain tercipta dari Cahaya ia juga akan memberikan efek silau sehingga jarang yang sanggup menembus alam malaikat melalui kebatinan.

Bila ada yang mampu menembus alam malaikat, sudah pasti ia adalah orang-orang terpilih saja yang diberikan kelebihan dari Allah swt.

Nah untuk Malik Kandiyas, ia bisa bertemu dengan dengan manusia, dengan berbagai wujud dan melakukan komunikasi.

Jadi Malik Kandiyas adalah dari bangsa Jin bukan malaikat khodam dari ayat kursi seperti yang banyak di bicarakan orang.

Dari beberapa sumber yang saya ketahui, Malik Kandiyas memang dari bangsa Jin Merah yang berada di lauatan. Ia merupakan Raja dari bangsa Jin merah, istananya di laut tapi keberadaanya saya tidak tau di laut Indonesia atau bukan (Karena Saya Belum Pernah Ke Istananya Malik Kandiyas) :CMIW

Dan yang jadi pertanyaannya, mengapa banyak orang yang mengamalkan ayat kursi untuk memanggil Malik Kandiyas. Karena memang untuk bisa mengajak Jin ini bersahabat dengan cara inilah, ia hanya bisa dipanggil dengan ayat kursi dan dengan berbagai lelaku sederhana.

Bila Anda ingin mencoba untuk memanggil dan mengundangnya bisa mengikuti tata cara yang sederhana. Akan tetapi ada baiknya Anda bertanya terlebih dahulu kepada diri Anda apa kah membutuhkannya atau tidak, dan seberapa besar untungnya bila Anda bertemu dan bersahabat dengannya.

# Cara Memanggil Malik Kandiyas Mengunakan Ayat Kursi

Untuk bisa memanggil Jin Sayid (Malik) Kandiyas, pertama-tama Niatkan dari hati kecil Anda untuk mengamalkan amalan ini memanggilnya.

Sebelum mengamalkan lakukanlah mandi keramas/besar, lalu malamnya lakukan sholat hajat 2 rokaat sambil memohon kepada Allah swt untuk dikabulkannya hajat Anda. Kemudian berpuasalah terlebih dahulu selama 3 hari, setelah melewati puasa pada malam harinya lakukan lagi sholat hajat 2 rokaat dan setelah itu bacalah amalan dibawah ini:

Al fatihah ila ruhi Rasulillah Sallalahu Alaihi Wasalam. Wa'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriatihi wa ahli abithi adjma in. Wa ila ruhi Syekh Albuni wa Syekh Abu Hamid Algazali, qadda sullahhu sirrahuma, wa ila ruhi Sulthan Aulia Abi Saleh Saidina Syekh Abdul Khodir Jailani Radhiyallahhu anhu. Wa ila arwahi arba a'til a immatil mudjatahidin, Wa ila arwahi jami'il auliya' Illahi Ta'ala Assalihinal abidina min Masyariqil ardhi ila magaribiha, wa ila khadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillahi,sallahu'alaihi wasallam. Syai un Lillah lahumul fatihah ( Baru Baca Alfatihah 1 kali )

Lanjutkan Baca:
Qulhuwallah. 11 kali.
Qul'a'uzu birabbil falaq. 1 kali.
Qul'a'uzu birabbinas. 1 kali.
Astagfirullah hil'azhim. 11 kali.
Allahumma salli'ala saidina Muhammad Wa'ala alihi wasahbihi wasallam 3 kali.

Lanjutkan dengan membaca:
Bismillahirrahman nirrahim.
Alhamdulillahi rabbil' alamin, Assalatu wassalamu'ala saidina Muhammadin wa'ala'lihi wassahbihi adjma in. Allahummaa inni as aluka wa ata wassalu ilaika ya Allahu 3 kali.
Ya Rahman 3 kali.
Ya Rahimu 3 kali.
Ya Ahin 3 kali.
Ya rabbahu 3 kali
Ya Saidahu 3 kali
Ya Hua. 3 kali.
Ya Qiyasi inda syiddati, Ya anisi inda wahdati, Ya mudjiibi inda da'wati, Ya Allah 3 kali

Allahula illa huwal haiyul qaiyum Ya haiyu ya qaiyum. Taqumussamawaati wal ardhi biamrihi. Ya jamii'al makhluu qati tahta luth fihi wa qah rihi. As aluka antas kharali ruhaniyata hazihil ayatisyarifah watu'i nani' ala qadha-i hawa i-dji yaman. La ta'khuzuhu sinatun wala nau mun. Ihdina ilal haqqi wa ila thariqin mustaqiim. Hattas tariha minal laumi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minatdzha limiin yaman. Lahi mafissamawaati wama fil ardhi. Man zallazi yasy fa'u indahu illa biiznihi. Allahumma isy fa'li war syidni fima uridu min qadha-i hawa i-ji, was bati qauli wa fi'li wa'amali wa barikli fi ahli yaman. Ya'lami ma baina aidihim weama khalfahum wala yuhithuuna bi syai-in min ilmihi yaman. Ya' lamu dhamira'ibadihi sirran wa jahran. As aluka Allahumma antas kharali, khaddama hazihil ayatil azhimati. Wada'watil munii fati yakunuu nali' aunan'alla qadhaa-i hawa i-ji hilan hilan, juulan-juulan, mulkan-mulkan yaman. Wasi'a kursii yuhussama wati wal ardhi. Sakh-khirli 'abdaka Kandiyas. Hatta yukallimani fi hali yaq zhani. Wa yu-'i nani fi jamii-i hawa i-ji yaman. Wa la ya uduhu hif zhuhuma wa huwal 'ali yul'azhim. Ya hamidu, Ya majidu, Ya ba-'i-su, ya syahidu, Ya haqqu, Ya Wakilu, Ya qauwiyu, Ya matinu. Kunlii 'aunan 'ala qadhaa-i hawaa i-ji bi alfi-alfi la haula wala quuwata illabilla hil'aliiyil'azhim. Aqsamtu 'alaika yaa aiyuhassaidul Kandiyas. Adjibni anta wa khaddamaka, wa'a-ii-nunii fi ami-i umuri, bi haqqi ma ta'taqidhuu nahu minal 'azhamati wa bi haqqqi saidina Muhammadin alaihissalatu wasalam. Adjib aiyuhassaidul Kandiyas asra-'a minal barqi, wa adjib ya aiyuhassaidul Kandiyas asra-'a minal barqi, wama amruna illa wahidatan kalamhin bil bashar. Au hua aqrabu Innallahha'ala kulli syai-in qadiir Wal ijaa bati jadir. Wasallallhu'ala saidina Muhammadin wa aalihi
wa sahbihi wasallam. Tas liiman kasiiran.Wal hamdu lillahi rabbil
'alamin 7 kali.

# Sebut Panggil Malik Kandiyas

Perlu Anda ketahui, mengamalkan tata cara diatas kemungkin berhasil dan gagal adalah 50% karena cara Jin Malik Kandiyas menemui Anda dengan kemauan dan caranya sendiri.

Tidak harus begitu Anda mengamalkan maka ia akan langsung datang menemui Anda. Ia bisa datang melalui mimpi, atau bahkan merubah wujudnya seperti manusia biasa yang tidak pernah Anda temui dan jikapun ia menemui Anda maka tidak akan ada seorangpun yang tau caranya kecuali Allah swt.

Jadi setelah mengamalkan, bila keadaan masih seperti biasa maka tidurlah. Bila Malik Kandiyas menemui Anda dalam mimpi pasti Anda akan bercakap-cakap dengannya.

Bila suatu hari nanti ia akan menemui Anda dalam wujud manusia, bisa jadi ia akan memberikan nasehat dan sebagainya.

Anda jangan pernah berharap banyak dalam bertemu dan bersahabat dengan Jin Malik Kandiyas ini. Karena ia tidak akan membantu Anda dalam segi keinginan, tapi hanya membantu melalui doa-doa dan hajat yang dirasa ia bisa membantu Anda.

Jangan pernah berfikir, setelah bertemu Malik Kandiyas lalu Anda dengan gampangnya memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Karena ia hanya bisa membantu untuk urusan hajat duniawi Anda dengan Allah swt dan dengan izin-Nya juga.

Dengan begitu, Anda harus sadar betul akan kekuasaan itu hanya Allah swt saja yang berkuasa diatas bumi ini.

Sampai disini, semogga artikel tentang Khodamul Ayat Kursi Malik (Syaid) Kandiyas bisa bermanfaat untuk kita semua.

Posting Komentar untuk "Memanggil Khodam Ayat Kursi Malik Kandiyas"