Hizib Kursi, Puncak Dari Sebuah Amalan Rutin Yang Dibaca

Hizib Kursi, pengutamaan yang didasari langsung dari yang kebanyakan diamalkan, sekaligus menjadi amalan rutin yang biasanya dibaca.

Orang yang mengamalkan sebuah doa secara langsung dan rutin, tentu berbeda dengan yang mempelajari untuk mendapatkan karomah.

hizib kursi

Termasuk Hizib Kursi, dimana yang diutamakan sebagai kunci untuk bermacam-macam hajat dan tujuan kita segera terlaksana.

Untuk Anda yang sudah mengetahui dan sering membaca Ayat Kursi, sudah tentu memahami faedah yang didapat saat rutin mengamalkanya, jadi tak perlu diperpanjang lagi keutamaanya.

Namun pasti pernah mengalami, sebuah keperluan yang digunakan dengan Ayat Kursi tapi terbilang hampa.

Kita ambil cepat contohnya, Anda melihat sebuah rumah angker dengan energi negative yang kuat, atau nampak sosok makhluk halus.

Sebut saja Jin, saat dibacakan ayat kursi tapi malah jadi menakutkan.

Terutama saat ada orang kesurupan, saat dibacakan ayat kursi lantunan Jin yang merasuki juga ikut membaca.

Kenapa ya bisa jadi seperti itu? Karena pengamalan ayat tersebut kurang pas dan tepat!

Buat Anda yang ingin memiliki fadilah saat membacanya, inilah butuh mengamalkan Hizib Kursi, tapi direkomendasikan untuk mendapatkan Ijazah juga, namun bila kesulitan mendapatkan ahli hikmah maka bisa diamalkan sendiri dulu menjelang ketemu dengan yang bisa mengijazahkan.

Adapun cara untuk mengamalkanya, seperti biasa dikerjakan selepas sholat hajat 2 atau 4 rokaat lalu lanjutkan dengan mewiritkan Hizib Kursi dibawah ini:

LAA ILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMADARASULALLAH (31 kali).

ASTAGHFIRULLAAHAL ‘AZHIIM (31 kali).

A’UUDZU BILLAAHI MINASY-SYAITHAANIRROJIIM (31 kali).

Lanjutkan dengan bertawasul terlebih dahulu:

 • Nabi Muhammad SAW
 • Khulafaurrasidin
  1. Abu Bakar
  2. Umar
  3. Usman
  4. Ali r.a
 • Malaikat Muqorrobin
 • Syekh Abil Hasan As-Syadziliy
 • Syekh Abdur Qodir Jailani Al-Baghdadiy
 • Syekh Ahmad Ali Al-Bunni
 • Habib Abubakar As-Sakran
 • Habib Alwi Al-Haddad
 • Sunan Kalijogo
 • Sunan Bonang
 • Sunan Gunung Jati
 • Man Ajazani.

Setelah tawasul lanjutkan dengan membaca urutan dibawah ini:

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA MUHYII BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA AHYII QOLBII WA DIINII WA AHLII WA RIZQII WA MAALII WA DUNYAA WAL-AAKHIROH, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YAA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

LAA TA’KHUDZUHUU SINATUN WALAA NAUM.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA DZUL JALAALI WAL IKRAAM BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA ASHLIHLII SA’NII KULLIH, WA LAA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA ‘AIN. ALLAHUMMA YAA MAN NUURUHU FII WASYIRRUHU FII KHALQIHII AKHFINII ‘AN A’YUNINNAAZHIRIIN, WA QULWUBIL KHAASYIDIIN WALBAAGHIINI KAMA AKHFAITARRUUKHA FIL JASAD, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAA FIL-ARDHI.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA BADII’AS-SAMAAWAATI WAL-ARDHI YAA DAAIMAL FADHLI ‘ALAA MUSA KAIDA FIR’AUNA WA KAFA IB-RAHIIMA NARAN-NAMRUUD BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA IKFINII MUWJIBAATI RAHMATIKAL GHANIIMATA MIN KULLI BARRIN WASSALAMATA MIN KULLI SYARRII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

MAN DZAL-LADZII YASYFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI-IDZNIHII.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA KHUDZ BIYADIIQALLAT HIILATII AD-RIKNII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHALFAHUM.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA ‘ALIIMU YAA ‘AFUWWU YAA ZHAHIRU YAA BATHINU YAA LATHIIFU YAA KHABIIRU BIRAHMATIKA ASTAHIITSU, INNI AS-ALUKAL ‘AFUWA WASSALAAMATI WAL’AAFIIYATI FII QOLBII WADIINII WA-AHLII WARIZQII WA MALII WADUNYAYA WAL-AAKHIRAH, WASTUR’AWRAATII WA MIN RAW’AATII, WAHFADZNII WA-A’UUDZUBII ’ADHOMATIK, MIN BAINII YADAYYA WA MIN KHALFII WA ’AN-YAMIINII WA ‘ANSYIMAALII WA MIN FAUQII WA MIN TAHTII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

WALAA YUHIITHUUNA BISYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA-A.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA KARIIMU YAA FATTAHU YAA ‘ALIIMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI AS-ALUKA IK-RIMNII WARZIQNII FAHMAN-NABIYYIINA WA HIFDHALMURSALIINA WAILHAMAL MALAAIKATIL MUQORROBIIN, IFTAH QOLBII FUTUW ’AL’AARIFIINA WANAWWIR QOLBII KAMA NAWWIR TASY-SYAMSA WALQOMAR, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL-ARDHA.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA MAALIKULMULKI WALMALAKUUTI WALJABARUUT BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI AS-ALUKA ADKHILNII WAWALIDAYYA WA-AHLII BIRAHMATIK, BIRAHMATIKA ADKHILNII WAWALIDAYYA WA-AHLII FII ‘IBADIKASH-SHOOLIHIIN, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

WALAA YA-UDUHUU KHIFDZUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL ‘AZHIIM.

YAA ALLAH YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA ‘ALIYYU YAA ‘AZHIIMU YAA QABIDHU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, HASBIYALLAAHU MIN KULLI SYAI-IN, ALLAAHU YAGHLIBU KULLI SYAI-IN, LAA YAQIFU LI-AMRILLAAHI SYAI-IN, RADHIITUBILLAAHIRABBA WABIL ISLAAMI DIINAA WABIMUHAMMADIN SHALALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAMA NABIYYAN WARASUULAN QOBIDH ‘ALAYYA BINAASHIYATII, INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL’ALIYYIL’AZHIIM.
(7 kali)

WASHALALLAAHU ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WASHAHBIHII WASALLAM.

Kunci utama mengamalkan hizib diatas masih tetap mengunakan Ayat Kursi, tapi setelah pembukaan dengan mewiritkan bacaan diatas selanjutnya harus dibaca setiap malam jum'at kliwon jadi rutinan wiritan adalah sebulan sekali.

Perlu diingat, jangan hanya langsung ingin mendapatkan fadilah saja saat mengamalkan suatu Hizib.

Tapi cobalah untuk dijadikan wiritan rutin dulu menjelang memang sangat dibutuhkan baru dipakai, jangan hanya begitu diwiritkan tapi langsung dipakai!

Posting Komentar untuk "Hizib Kursi, Puncak Dari Sebuah Amalan Rutin Yang Dibaca"