Hizib Magnatis, Doa dan Artinya Lengkap

Hizib Magnatis, amalan yang memiliki faedah dan keutamaan untuk karomah ini, biasanya banyak diperoleh Para Santri dari sebuah pondok yang akan diwisuda, tapi tidak semua ponpes yang menyediakan ijazahan Hizib yang satu ini.

Hanya beberapa ponpes yang masih mengaitkan dengan spiritual pastinya akan menuntun dan memberikan amalan dengan Hizib Magnatis.

menguasai dan mengamalkan Hizib Magnatis

Bukan hanya untuk bacaan Hizib ini saja, tapi ada banyak yang lain juga tetap dipasrahkan melalui ijazahan.

Namun kebanyakan selepas dari ijazahan atau keluar dari ponpes, yang menguasai dan mengamalkan Hizib Magnatis akan mendapatkan gelar Ahli Hikmah.

Karena itulah ada banyak sekali yang mengetahui Hizib ini dan mengamalkannya dalam kehidupan.

Tapi sayangnya tidak semua pengamal Hizib ini melewati pengesahan untuk amalan ini, walaupun tetap bisa diamalkan tapi tetap akan ada saja kelebihan dan kekuarangan orang yang mempelajari amalan ini tanpa ijazahan walaupun bisa mengamalkan!

Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali karomah dari mengamalkan Hizib Magnatis sebutlah:

 • Mampu memagari rumah dari pencuri
 • Membentengi dari serangan santet
 • Membersihkan diri sendiri atau orang lain melalui pembukaan Aura
 • Mampu membuka penerangan Aura seseorang agar lebih terpancar
 • Selalu disukai banyak orang
 • Terhindar dari bahaya
 • Berkecupan rezeki dan dimudahkan mencari pekerjaan
 • Jarang mendapati kesusahan
 • Selalu mampu menyelesaikan permasalahan
 • Setiap ucapan lebih mudah diterima pendengarnya
 • Penunduk orang jahat dan siapa saja
 • Jinakan binatang buas
 • Dan masih banyak lagi untuk dibawa berbaur dengan Masyarakat.

Beberapa manfaat diatas hanyalah sebagian saja yang bisa diketahui, untuk lebih jauh lagi yang tersirat dalam mengamalkannya sudah pasti hanya pengamal itu saja

Dari sini juga lah bila ada seseorang yang datang kerumah Ahli Hikmah, lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, biasanya akan disarankan untuk menerima ijazahan dari Hizib Magnatis untuk diamalkan.

Setelah dimulai pertama kali pengamalan akan berhubungan dengan hati, dimana bisa mendapatkan ketenangan secara bertahap.

Semakin rajin diamalkan maka akan mulai merasakan setiap faedah dari apa yang ia amalkan.

Termasuk Anda, bila sedang mendapatkan permasalahan yang tak kunjung selesai dan mendapatkan pengetahuan seputaran Hizib Magnatis, sepertinya tidak ada salahnya untuk diamalkan.

Namun sebelum di gunakan akan lebih baik lagi mencari ijazahannya, pemikiran mudahnya seperti ini:

Anda berniat untuk menanam sayuran disebidang tanah, tapi tidak mengetahui siapa pemiliknya. Lalu tetap saja nekat untuk ditanam, memang tetap saja bisa selagi pemiliknya belum tau atau sengaja dibiarkan saja untuk mendapatkan hasil dari jeri payah Anda menanamnya, tapi tidaklah akan bagus secara perasaan dan pikiran!

Diatas hanyalah sebagai umpama saja silahkan dipahami, namun bila memiliki niat untuk menemui pemiliknya sembari hafal dulu Hizib Magnatis ya tidaklah mengapa dibawah ini bisa Anda hafalkan dulu.

Doa Hizib Magnatis

SUBHAANA MAN ALJAMAKULLA JABBARIN BIQUDRATIHI WA AHAATO ‘ILMUHU BIMAAFII BARRIHI WABAHRIHI.

TAHASSONTU BIASMAAIHILLATII AQFALUHAA AL’AZAMATU LILLAHI WAMIFTAAHUHAA. LAAHAWLA WALAAQUWWATA ILLABILLAHIL’ALIYYIL’AZIIMI.

ALLAHUMMA BINUURI WAJHAKAHFAZNII MIN ASRAARI KHOLQIKA WAHFAZNI YAAMAN SATRUHU JAMIILUN. YAA WAAHIDAN QOBLA KULLI AHADIN WAAYAA WAAHIDAN BA’DA KULLI AHADIN.

LAATAKILNII LIAHADIN BIHAQQI “QULHUWALLAHUAHAD IYWALLAHU AHADUN IYWALLAHI” (dibaca 7 kali).
“ALLAHUSSOMAD IYWALLAHI” (dibaca 7 kali).
“LAMYALID LAAWALLAHI ” (dibaca 7 kali).
“WALAMYUULAD LAAWALLAHI” (dibaca 7 kali).
“WALAMYAKULLAHUU KUFUWAN AHAD LAAWALLAHI” (dibaca 7 kali).

ALLAHUMMA BIHAQQI HAADZIHISSURATIL ‘AJIIBATISSARIIFATI. AS ALUKA ANTAHJUBANII MINKULLISARRI YANZILU MINASSAMAA-I.

WAMINKULLISARRIN YAKHRUJU MINAL ARDI. WAMINKULLISARRIMAA TALIDUHUNNISAA-U. BIALFI LAAHAWLA WALAAKUWWATA ILLABILLAHIL’ALIYYIL ‘ADZIM.

Lanjutkan dengan membaca: Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas dan Al Fatiha.

Arti Hizib Magnatis

Maha suci zat yang mengendalikan semua penguasa dengan kekuasaan-Nya Dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu di daratan-Nya dan lautan-Nya, Ku buat benteng perlindungan dengan nama-namaNya yang mana penutupnya adalah “Keagungan itu milik Allah”, dan kunci pembukanya adalah “Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi maha Agung”, Duhai ALLAH, dengan cahaya wajah-Mu, jagalah diriku dari kejelekan-kejelekan makhluk-Mu. Dan jagalah aku, wahai zat yang tirai-Nya sangat indah. Wahai Zat yang satu sebelum semuanya dan yang satu sesudah semuanya. Jangan Kau serahkan diriku kepada seseorang (selain Engkau) dengan haq / kebenarannya “qul huwallohu ahad” Allah itu esa, hai demi Allah, “Allohus shomad” hai demi Allah, “lam yalid” tidak, demi Allah, “wa lam yulad” tidak, demi Allah, “wa lam yakul lahu kufuwan ahad”, tidak, demi Allah.. Ya Allah, dengan haq/kebenarannya surat ini (Al Ikhlas) yang menakjubkan lagi mulia, aku mohon kepada-Mu, agar Engkau menghalangiku dari semua keburukan yang turun dari langit. Dan dari semua keburukan yang keluar dari bumi, dan dari semua keburukan perkara yang dilahirkan para wanita, dengan 1000 “la haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim”

Bismillahirrahmanirrahim, Al Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim, Al.Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim, An Nas.
Bismillahirrahmanirrahim, Al Fatiha.

Cara Mengamalkan Hizib Magnatis

Untuk dapat mengamalkan amalan dari Hizib Magnatis dibutuhkan waktu yang cukup lama dan juga berat saat dijalani.

Walaupun dirasa hanya sebentar, tidak lebih dari waktu 3, 4 jam tapi bila hanya duduk sila terus tetap saja akan capek dan membuat hati gunda.

Selain dimulai pada malam pertama mengamalkan, selanjutnya setiap malam jum'at akan terus dibaca amalan Hizib Magnatis sampai tuntas.

Setelah Anda mengerti cara mengamalkan dan juga serangkaian bacaan doanya diatas tadi, cukup dihafalkan saja dulu, sesekali di baca pada malam tertentu juga tidaklah masalah.

Tapi jangan lupa untuk mendatangi rumah tokoh Ahli Hikmah yang Anda kenal dan mintalah untuk di ijazahkan, agar mengetahui pembukaan dan juga bertawasul kemana dulu hingga sanadnya.

Sampai disini silahkan diterapkan setiap inti tulisan diatas dan semogga bermanfaat dalam mengamalkan Hizib Magnatis.

Posting Komentar untuk "Hizib Magnatis, Doa dan Artinya Lengkap"